Política de privacitat - Xocolatada Solidaria

Política de privacitat

La Xocolatada Solidària és una iniciativa impulsada per diverses associacions la finalitat de la qual és la de sensibilitzar i recaptar Fons per a la investigació de càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, si bé el gestor de totes les dades recopilades a la seva pàgina web (www.xocolatada.org), en endavant “la Pàgina [...]

La Xocolatada Solidària és una iniciativa impulsada per diverses associacions la finalitat de la qual és la de sensibilitzar i recaptar Fons per a la investigació de càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, si bé el gestor de totes les dades recopilades a la seva pàgina web (www.xocolatada.org), en endavant “la Pàgina Web”) és el propi Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (en endavant, “HSJD”).

L’ HSJD és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, donants, o patrocinadors, actuant de manera responsable i transparent al respecte. La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objectiu informar-li sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recaptades a través de la pàgina Web, o per via telefònica, SMS, correu electrònic, correu postal o xarxes socials. En el seu cas, es detallarà si les seves dades poden utilitzar-se per a tercers.

L’ HSJD manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. L’ HSJD li recomana que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si tingués qualsevol dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i/o productes.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat aplica a les dades proporcionades pels nostres usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris de la Pàgina Web o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessaris pel desenvolupament de la nostra activitat.

Responsable

El Responsable del tractament de les seves dades és:

Hospital Sant Joan de Déu

C.I.F: R5800645C

Adreça: Passeig Sant Joan de Déu, 2 – 08950 – Esplugues de Llobregat, Barcelona

Telèfon: + 34 93 253 21 00

Correu electrònic: info@chocolatadasolidaria.org

Delegat de protecció de dades: dpd@sjdhospitalbarcelona.org

 

 

Quina informació recopilem?

 

El HSJD només tracta aquelles dades personals que resultin adequats, pertinents i limitats al correcte compliment de les finalitats en virtut de les que varen ser inicialment recaptats.

 

A tall d’exemple, en el cas que sol·licités informació, recopilarem el seu nom i cognoms, telèfon o correu electrònic, entre d’altres. Així mateix, la seva direcció IP[1] i el seu nom de domini seran tractats amb finalitats estadístiques.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’ HSJD són certes i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, atès que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l’ HSJD no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació;
  • Gestionar les inscripcions de la Xocolatada Solidària, així com l’enviament de material promocional per a la preparació de la mateixa;
  • Gestionar les donacions rebudes;
  • Participar en el concurs de Les Xocolatades més originals;
  • Participar en l’apartat d’ Explica la Xocolatada;
  • Rebre qualsevol informació de la Xocolatada Solidària o d’ HSJD, sempre de caràcter solidaria o de sensibilització amb causes infantils (mai amb finalitat comercial)

Us d’imatges

Les imatges pujades de forma voluntària al web, es podran difondre a través de qualsevol canal, sempre amb finalitats de divulgació, difusió o promoció de la pròpia iniciativa de la Xocolatada solidària (mai amb finalitat comercial).

 

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals tractades en base al consentiment que vostè ha atorgat es conservaran mentre no retiri aquest consentiment. I en tot cas, les dades es conservaran fins la prescripció de les obligacions legals pertinents.

Quan estarem legitimats per al tractament de les seves dades?   

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que vostè ens proporcioni en tant que va donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats específiques. L’ HSJD adoptarà les accions necessàries per garantir  que les dades personals que recopili, emmagatzemi i tracti, s’omplin de manera lícita, lleial i transparent, complint les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable en motiu de la seva activitat.

A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades no podran ser comunicades a tercers. No obstant, sí es podran comunicar a les Administracions Públiques com a l’Agència Tributària i entitats privades que per obligació legal o necessitat operativa, hauran d’accedir a les dades als efectes del compliment de la normativa pertinent.

Fora d’aquests casos, no cedirem les dades a tercers, tret que existeixi una obligació legal.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que realitzem en el HSJD. En concret:

 

  • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan –entre d’altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

 

  • En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

  • Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, a que les dades personals que hagués facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

 

  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Vostè pot exercir els referits drets dirigint un e-mail a l’adreça electrònica dpd@sjdhospitalbarcelona.org.

Respondrem a les seves peticions tan aviat com sigui possible i, en tot cas, en el termini d’ un (1) mes des de la recepció de la sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos (2) mesos, en aquest cas l’informarem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la sol·licitud.

Si vostè considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre la protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. En aquest sentit, pot consultar les diferents autoritats de control a la seva pàgina web de l’Agencia Española de Protecció de Dades.

 

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment vostè podrà retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades per una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per les que hagi prestat el seu consentiment.

 

Hi ha l’opció de modificar la present Política de Privacitat?

L’ HSJD es reserva el dret a modificar la present Política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzatius i del sector sanitari. No limitarem els drets que li corresponen conformement a la present Política de Privacitat ni hi realitzarem modificacions substancials sense informar-li prèviament. Publicarem totes les modificacions de la present Política de privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, efectuarem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés a determinats aspectes i –en casos excepcionals- inclús li sol·licitaríem novament el seu consentiment).

[1] L’adreça IP és el número assignat automàticament a un ordenador quan aquest es connecta a Internet.