Hospital Sant Joan de Déu - Xocolatada Solidaria

Hospital Sant Joan de Déu

Des de l’any 2003 la Fundació Sant Joan de Déu integra el grup d’investigació del càncer del desenvolupament, més conegut com càncer infantil, amb l’objectiu d’estudiar el càncer que afecta a nens i joves adults.

Els projectes d’investigació que es porten a terme tenen com a objectiu donar resposta a les preguntes que es plantegen els oncòlegs quan tracten nens amb aquestes malalties. És el que es coneix com investigació trasllacional, centrada en traslladar els avanços científics al pacient el més aviat possible.

Gràcies a aquest grup d’investigació, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona poden oferir totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia pels seus pacients, al temps que treballen en el desenvolupament de noves teràpies, més efectives i menys agressives per als nens i nenes que pateixen càncer.