L'Hospital Sant Joan de Déu - Xocolatada Solidaria

L’Hospital Sant Joan de Déu

 

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que pertany a l’Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu, una institució amb 500 anys d’història la missió de la qual és curar, i cuidar, les persones en situació de vulnerabilitat.

Gràcies al concert amb l’Administració, el centre atén de manera pública tots els nens i nenes de Catalunya, així com de tot Espanya, que són derivats des de les comunitats autònomes. Però també tracta nens de tot el món de forma privada, que acudeixen a l’hospital a la recerca d’una cura per a les seves greus malalties, la majoria finançats pels governs dels seus països o per entitats sense ànim de lucre.

L’ajuda de la societat sempre ha estat present als més de 150 anys d’història del centre. En un inici, sent un hospital de beneficència, la solidaritat era necessària per atendre tots els nens malalts. Avui dia, les donacions són imprescindibles per dur a terme projectes que no estan finançats de forma pública, entre els quals hi ha la investigació del càncer infantil.

L’hospital que més infants amb càncer tracta

Des de fa anys, l’Hospital Sant Joan de Déu és el centre que més casos de càncer infantil tracta a tota Espanya. Gran part de l’atracció que té per a moltes famílies és el fet de comptar amb un Laboratori de Recerca del Càncer infantil que duu a terme una investigació translacional, és a dir, que tots els avenços que s’obtenen en el laboratori es traslladen de forma immediata al pacient. Un factor que ha permès incrementar els índexs de supervivència i millorar la qualitat de vida per a molts infants amb tumors agressius.

Recentment l’Hospital ha inaugurat el primer centre oncològic pediàtric d’Espanya, l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. S’hi atendran cada any 400 nous casos de càncer infantil. I a més, es seguirà fent tractament i seguiment als 2.000 infants amb càncer que atenen anualment els professionals de l’Àrea d’Oncologia de Sant Joan de Déu.

Un laboratori de recerca consolidat

El laboratori de recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu va néixer fa més de 15 anys i en ell hi treballen 50 professionals entre investigadors, oncòlegs i tècnics. Ofereix les millors tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia, al mateix temps que treballa en el desenvolupament de noves teràpies més efectives, menys agressives i més personalitzades pels infants que pateixen càncer.

Projectes específics

Les línies de recerca específiques es centren en aquells tumors sòlids o leucèmies que tenen pitjor pronòstic de curació. Així com per aquells càncers, encara molt desconeguts, pels quals en l’actualitat no hi ha cap alternativa de tractament.

Projectes transversals

Una part molt important de l’activitat del laboratori està centrada en projectes transversals orientats a millorar el diagnòstic i pronòstic de tots els pacients, així com a desenvolupar tractaments personalitzats de rescat quan els protocols estàndards fracassen, independentment del tipus de càncer que es tracti.